Huisregels

Toegang | Fietsen | Algemeen gedrag | Bijzondere toestellen | ´t Hummelhofje | Speeltoestellen |Springkussen | Beheer

Welkom in speeltuin “De Wiken”

Toegang
Onze speeltuin is toegankelijk voor kinderen tot 13 jaar.
Voor personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is geen leeftijd beperking. Zij zijn welkom onder deskundige begeleiding.
Kinderen onder de 6 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding.

Fietsen
Fietsen buiten het hek in de daarvoor bedoelde rekken plaatsen.

Algemeen gedrag

 • Pesten, schelden, slaan, schoppen, duwen of ander wangedrag wordt niet getolereerd.
 • Het zand in de zandbak is om mee te spelen, niet om mee te gooien.
 • Rommel e.d. deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Wees zuinig met de speeltoestellen en het speelgoed (schepjes, emmertje, e.d.)

Bijzondere Toestellen
We hebben een aantal bijzondere toestellen die speciaal bedoeld zijn voor personen met een beperking. Met goedkeuring van de dienstdoende vrijwilliger mag hier op/mee gespeeld worden.
Luister altijd goed naar de beheerder(ster) die dienst heeft.

‘t Hummelhofje
Is bedoeld voor kinderen tot/met 6 jaar en mag alleen betreden worden onder begeleiding van een ouder/verzorger of volwassenen.
Het speelmateriaal van ’t Hummelhofje mag niet buiten het hofje.

Speeltoestellen
Het spelen op een speeltoestel mag alleen op een daarvoor bedoelde manier.

Springkussen

 • Schoenen uit.
 • Gooi er geen zand op.
 • Lanceren van andere kinderen is op geen enkele manier toegestaan.
 • Aan de grotere kinderen willen we vragen, houd rekening met de kleintjes.
 • Wanneer er een kleintje ook graag eens wil, doe dan wat rustiger aan.
 • Voorkom ongelukken en houd de sfeer gezellig en vriendelijk!

Beheer

 • De beheerder(ster) houdt toezicht op de kinderen in de speeltuin, maar heeft geen oppasdienst. Met andere woorden blijf bereikbaar voor uw eigen kinderen.
 • De beheerder(ster) heeft ten alle tijden het recht om iemand de toegang tot de speeltuin te ontzeggen. Luister daarom altijd naar de beheerder(ster) die dienst heeft.
 • Het bestuur neemt geen verantwoording bij eventueel persoonlijk letsel en/of materiele schade aan privé eigendommen of vermissing van privé eigendommen.

Veel plezier!

Het bestuur